Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΠροκήρυξη πρόσληψης δύο καθαριστριών-καθαριστών για το ΕΠΑΛ Ευόσμου

Προκήρυξη πρόσληψης δύο καθαριστριών-καθαριστών για το ΕΠΑΛ Ευόσμου

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου προκηρύσσει δύο (2) θέσεις καθαριστριών-καθαριστών με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 και συγκεκριμένα:2 θέσεις  για το σχολικό συγκρότημα των  ΕΠΑΛ Ευόσμου (τέρμα Σμύρνης), διατηρώντας το δικαίωμα να αλλάξει  τον τόπο εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Έργο του προσλαμβανομένου θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων. Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και 30-06-2020.

Η πρόσληψη θα γίνει με βάση την εντοπιότητα (Να είναι κάτοικος και δημότης Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου).

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κάρτα ανεργίας και να είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου.

Θα συνεκτιμηθεί  η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (Σχολεία, Παιδικοί σταθμοί, Δημοτικά Κτήρια) και  τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται τα εξής:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2017.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

6.Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

7.Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου  Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου).

8.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι:

α) δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο.

β)  δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

γ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2699/1999, τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτει είναι γνήσια.

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Αποκλείονται όσοι δεν προσκομίσουν πλήρη δικαιολογητικά.

Μετά την επιλογή για την κάλυψη των θέσεων, θα ζητηθούν από τους προσληφθέντες, επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

α) ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)

β) Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)

γ) Ποινικό Μητρώο

Προθεσμία και τόπος υποβολής των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τις 04/09/2018 έως και τις 06/09/2018 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 08:30 π.μ. μέχρι και τις 14:00 μ.μ. στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, Μεγ. Αλεξάνδρου 57 Εύοσμος, 2ος όροφος, τηλ.2310762400.

Η προκήρυξη αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

pdf Προκήρυξη 156.46 Kb

doc Αίτηση Σχολικών Επιτροπών 22.00 Kb

doc Υπεύθυνη Δήλωση 32.00 Kb

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ