Τελευταία

  Απλήρωτοι από τον Απρίλιο του 2018 συμβασιούχοι του δήμου Θεσσαλονίκης

  16-08-2018

  Εργαζόμενοι με οκτάμηνη σύμβαση στη Διεύθυνση Κατασκευών του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» του ΟΑΕΔ καταγγέλλουν ότι είναι απλήρωτοι από τον Απρίλιο του 2018.

  Οι εργαζόμενοι αναφέρουν στην καταγγελία τους:

  «Μεταξύ άλλων, ο Δήμος Θεσ/νίκης είναι υποχρεωμένος να μας παρέχει και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας(ΜΑΠ) ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε εργαζόμενου. Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα δεν μας έχουν χορηγηθεί ΜΑΠ. Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες μέρες σε συνάδελφό μας σιδερά μπήκε ένα γρέζο στο μάτι, κάτι που δεν θα είχε συμβεί αν είχε τα απαραίτητα ΜΑΠ.

  Από όσα γνωρίζουμε, τα προγράμματα «Κοινωφελούς Εργασίας» προβλέπουν και κονδύλια για την αγορά υλικών, εργαλείων και ΜΑΠ για τους εργαζόμενους του προγράμματος. Τα κονδύλια για όλα τα παραπάνω δίνονται άμεσα στους Δήμους και οι διαδικασίες για την αγορά όλων αυτών των υλικών είναι γρήγορες (απευθείας αναθέσεις ή πρόχειροι διαγωνισμοί). Προφανώς ο Δήμος Θεσ/νίκης έχει στην κατοχή του τα συγκεκριμένα κονδύλια.

  Ζητούμε την παρέμβαση και τον έλεγχο της Υπηρεσίας σας ώστε να μας χορηγηθούν όλα τα ΜΑΠ που προβλέπουν η νομοθεσία και υπουργικές αποφάσεις».

  You must be logged in to post a comment Login