Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΞεκινούν οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Κορδελιού Ευόσμου

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου” ξεκινούν τη Δευτέρα 18 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 29 Ιουνίου οι αιτήσεις των δυνητικά ωφελουμένων για ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Στόχος της δομής, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”  και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),  η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η κάλυψη πρωτογενών αναγκών των ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών, με τη δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 έως 13:00, στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Πυθαγόρα και Μαβίλη 6 (Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 558505-6)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Παρέχεται από την υπηρεσία).
2.  Έντυπο Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Παρέχεται από την υπηρεσία).
3.  Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες θα αναγράφουν ότι δεν ωφελούνται από αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα (Παρέχεται από την υπηρεσία).
4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5.  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
6.  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
7.   Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση που ο αιτών συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα προσκομίζει, επιπλέον, εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε9 οικ. έτους 2016 των συνοικούντων προσώπων.
8.  Πρόσφατο αντίγραφο (ΕΝΦΙΑ) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:

1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
2.  Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
3.  Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),  εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
4.  Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία.
5.  Βεβαίωση Αστεγίας σε περίπτωση αστεγίας.
6.  Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ.
7.  Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κτλ).
8.   Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.

9.   Διαζύγιο ή Αποδεικτικό στοιχείο διάστασης/ και αποδεικτικό στοιχείο της επιμέλειας του/των παιδιού/παιδιών.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα  Εισοδηματικά  κριτήρια για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου είναι τα παρακάτω:

ΤΥΠΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥΟικογενειακό Εισόδημα
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ4.500,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ6.750,00
3  ΕΝΗΛΙΚΟΙ9.000,00
4  ΕΝΗΛΙΚΟΙ11.250,00
5  ΕΝΗΛΙΚΟΙ13.500,00
6  ΕΝΗΛΙΚΟΙ15.750,00
7  ΕΝΗΛΙΚΟΙ18.000,00
8  ΕΝΗΛΙΚΟΙ20.250,00
9  ΕΝΗΛΙΚΟΙ22.500,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <145.850,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <147.200,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <148.550,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <149.900,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <1411.250,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <1412.600,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <1413.950,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <1415.300,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <148.100,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <149.450,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <1410.800,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <1412.150,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <1413.500,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <1414.850,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <1416.200,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <1417.550,00
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ