Τελευταία

  Καθαρισμός Οικοπέδων στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου εν όψει της αντιπυρικής περιόδου

  14-05-2018
  Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου δια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων πως εν όψει της αντιπυρικής περιόδου οφείλουν να μεριμνήσουν  για την καθαριότητα των χώρων τους.Η υπ’ αρ.  4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β΄) προβλέπει τα εξής:  «Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο­νται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υπο­χρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά». Στους χώρους αυτούς «απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους».

  Επίσης στην παρ. 26 του αρ. 94 του Ν. 3852/2010, όσον αφορά την παραπάνω υποχρέωση προβλέπεται ότι σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

  Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής αποστέλλει συνεχώς ενημερωτικές επιστολές προς τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων, υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τις παραπάνω διατάξεις.

  Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να αποψιλώνουν τα οικόπεδά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου με 31η Οκτωβρίου). Σε περίπτωση που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση καθαρισμού στο Δήμο, πληρώνοντας την αντίστοιχη δαπάνη καθαρισμού.

  Σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Βασίλη Τσακαλίδη“Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών ως προς τη μέριμνα για τον καθαρισμό των ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων  καθώς κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών”.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής:

  Μαιάνδρου 98 – Εύοσμος
  Τηλ.: 2310 559253-4

  You must be logged in to post a comment Login