Τελευταία

  Κάλεσμα αποχής από την αξιολόγηση

  21-06-2017

  Να απέχουν από όλα τα στάδια της αξιολόγησης καλεί τους εργαζόμενους η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΔΑΣ – ΑΠΘ) με βάση και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου των εργαζομένων για αποχή – απεργία.

  Η ΔΑΣ – ΑΠΘ καλεί τους εργαζόμενους να παραλάβουν τα έντυπα αξιολόγησης να συμπληρώσουν μόνο το ονοματεπώνυμο και να τα καταθέσουν στο Σύλλογο.

  Τονίζει ότι όλες οι αξιολογήσεις στοχεύουν στη μείωση τμημάτων του Δημοσίου, ώστε να επεκταθούν εκεί οι κάθε είδους εργολάβοι/επενδυτές και στη χειραγώγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

  Η ΔΑΣ αναφέρει συγκεκριμένα:

  «Παρόλο που είναι πιο “πονηρή” αυτή η αξιολόγηση από την προηγούμενη, σίγουρα είναι εξίσου επικίνδυνη:

  (α) Και αν δεν αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό, όπως το 15% της προηγούμενης, περιλαμβάνει το συντελεστή “διόρθωσης” (που θα επιβάλει εκ των υστέρων ποσόστωση, βλ. αρ. 17, παρ. 15, Ν. 4369/2016) καθώς και την “Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης” (ένα “φίλτρο” απόρριψης της άριστης βαθμολόγησης και νομιμοποίησης της κακής, αρ. 17, παρ. 5, και άρ. 20 & 21, Ν. 4369/2016).

  (β) Ενεργοποιώντας ατόφιους άλλους μνημονιακούς νόμους προηγούμενων κυβερνήσεων, συνδέεται με απολύσεις, βαθμολογική υποβάθμιση (αρ. 40, 83, 95 & 152, Υπαλ. Κώδ.) και κινητικότητα (βλ. και αρ. 9, παρ. 2, Ν. 4440/2016), με αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης για τους “ανεπαρκείς” και παροχή επιπλέον μισθολογικού κλιμακίου για τους αρεστούς-“άριστους” (αρ. 12, Ν.4354/2015), συνδέει την αμοιβή με τη θέση εργασίας, δημιουργεί επιθυμητές και ανεπιθύμητες δ/σεις, τμήματα, θέσεις (αρ. 17, Ν.4354/2015) κλπ.

  (γ) Ενισχύει τη διαφθορά, τη συναλλαγή, τον κανιβαλισμό (βλ. 35% για τη συνέντευξη στην επιλογή προϊσταμένων, βαθμολόγηση από τους υφιστάμενους, Επιτροπές Διόρθωσης κλπ.).

  Σε συνθήκες αλλεπάλληλων μνημονίων από δεξιές και “αριστερές” κυβερνήσεις όλες οι αξιολογήσεις ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΧΟ, εξυπηρετούν τη στρατηγική της ανάκαμψης των κερδών των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, αφ’ενός με τη μείωση τμημάτων του Δημοσίου, ώστε να επεκταθούν εκεί οι κάθε είδους εργολάβοι/επενδυτές κλπ., αφ’ ετέρου με τη χειραγώγηση των δημοσίων υπαλλήλων, την ανάδειξη των πιο πειθήνιων. Σε συνθήκες κρίσης οι παράγοντες και παραγοντισμοί, που είναι σύμφυτοι με τη λειτουργία αυτού του κράτους, εκτοξεύονται και κάθε αξιολόγηση ολοένα και πιο άδικα θα αξιοποιείται.

  Υπάρχει πλήρης συνδικαλιστική κάλυψη, γιατί η απεργία-αποχή έχει αποφασιστεί από όλα τα συνδικαλιστικά μας όργανα (Σύλλογος, ΟΔΠΤΕ, ΑΔΕΔΥ), γιατί έχει χρησιμοποιηθεί και στην προηγούμενη αξιολόγηση χωρίς κυρώσεις, γιατί έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα (βλ. εξώδικο ΑΔΕΔΥ). Η πραγματική τρομοκρατία που εξαπολύεται από διάφορους καλοθελητές της αξιολόγησης περί πειθαρχικών, συνδέεται με την προσωπική ή/και πολιτική τους “πρεμούρα” να προχωρήσει η διαδικασία και πρέπει να καταγγέλλεται στο Σύλλογο για να παίρνουν την κατάλληλη απάντηση.

  Υπάρχει θετική αγωνιστική πείρα από την προηγούμενη αξιολόγηση που έμεινε γράμμα νεκρό και αγωνιστικά μηνύματα από όλο το Δημόσιο και από τα άλλα Πανεπιστήμια όσον αφορά την τρέχουσα.

  Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα εναντίον μας.

  Παραλαμβάνουμε τα έντυπα, συμπληρώνουμε μόνο ονοματεπώνυμο και τα καταθέτουμε στο Σύλλογο. Απέχουμε από όλα τα στάδια της αξιολόγησης. Κανείς προϊστάμενος να μη γίνει αξιολογητής».

  You must be logged in to post a comment Login