Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΜειοδοτική διαδικασία μίσθωσης ακινήτου για το 22ο Νηπιαγωγείου Ευόσμου

Μειοδοτική διαδικασία μίσθωσης ακινήτου για το 22ο Νηπιαγωγείου Ευόσμου

nhpiagwgeio
Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου διακηρύσσει  Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το 22Ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 άρθρο 176, Ν.3463/2006 άρθρο 194 και του Π.Δ. 270/81.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 07/10/2016 (12.00π.μ.) που θα περιέχει: α) τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (φωτοτυπία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας κ.τ.λ.), β) τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής, γ) θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του προς ενοικίαση χώρου και αρχιτεκτονικά σχέδιο (κατόψεις, όψεις, τομές) για να γίνει έλεγχος της τήρησης των παραπάνω προδιαγραφών, δ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος (Α΄φάση) κατατίθενται στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου,  στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου (1ος όροφος).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00΄- 15:00΄, Παύλου Μελά 24,  τηλ. 2313 302 149-139.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ