“Μαζικές επιχειρήσεις εξόντωσης του ποντιακού πληθυσμού”

Εκδήλωση γενοκτονία “Παναγία Κρεμαστή” 4η ενότητα Γενοκτονία και ξεριζωμός των Ελλήνων του Πόντου Μεταξύ 1915-6 η Γενοκτονία των Αρµενίων είχε ολοκληρωθεί, ενώ στον Πόντο οι διωγµοί έπαιρναν τραγικές διαστάσεις. Το κύµα µαζικών διώξεων ξεκίνησε στον Πόντο µε την µορφή εκτοπίσεων το 1915, παράλληλα µε τη γενοκτονία των Αρµενίων. Οι εκτοπίσεις συνεχίζονταν και κατά την εποχή … Συνεχίστε να διαβάζετε το “Μαζικές επιχειρήσεις εξόντωσης του ποντιακού πληθυσμού”.