Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΔήλωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα στο δήμο Κορδελιού - Ευόσμου

Δήλωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

deh-spiti
Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, τα οποία  ανήκουν στα διοικητικά  όρια του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου, μετά  τη διακοπή και πριν την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ να προσέρχονται στο γραφείο Εσόδων, Παύλου Μελά 24 στο Δημαρχείο του Εύοσμου, ώρες 7:30 έως 13:00, προκειμένου να υποβάλλουν τη δήλωση της παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.2130/93 (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα εντός σχεδίου) για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
Ως προς το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, σας ενημερώνουμε ότι επιβάλλεται για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο, ηλεκτροδοτούμενο ή μη (άρθρα 1 και 3 του ν.25/75). Απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κενά τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η. (παρ.1, του άρθρου 5 του ν.3345/2005). Επισημαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώνει όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) στο Τμήμα  Εσόδων αμέσως μετά την διακοπή της ηλεκτροδότησης γιατί η μη χρήση του ακινήτου δεν μπορεί να αξιολογηθεί από τον Δήμο όταν η δήλωση αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της.Συνεπώς η προβλεπόμενη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον Δήμο η μη χρήση του ακινήτου.
Υπόχρεοι της δήλωσης είναι οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές ή νομείς μη ηλεκτροδοτούμενων (οικοπέδων και κτισμάτων) εντός σχεδίου.

Ζητούμενα δικαιολογητικά:

Για τα κτίσματα

1. Βεβαίωση ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και σε περίπτωση διακοπής ακριβής ημερομηνία διακοπής από τη ΔΕΗ
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (αγοράς, γονικής παροχής, αποδοχή κληρονομιάς κ.λ.π.)
3. Οικοδομική άδεια
4. Κάτοψη με βεβαίωση και σφραγίδα μηχανικού για το καθαρό εμβαδόν (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που το εμβαδόν του ακινήτου ή πιθανών των παρακολουθημάτων του ακινήτου δεν αναφέρονται στο υπάρχον συμβόλαιο.
5. Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ,  ΑΔΤ, ποσοστό συνιδιοκτησίας.)
6. Σε περίπτωση που κάποιοι χώροι έχουν περαιωθεί με τον Ν. 3843/201 ή έχουν νομιμοποιηθεί με το Ν. 4014/2011 Ν.4178/2013 ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειες

Για τα οικόπεδα

1.  Αντίγραφο εντύπου Ε9 οικ. έτους 2005 και τροποποιήσεις που τυχόν που επήλθαν
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Τοπογραφικό Διάγραμμα
Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ο δηλών θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή και φωτοαντίγραφο της Α.Τ. και του εκκαθαριστικού της εφορίας του ιδιοκτήτη. Το ίδιο ισχύει και αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες και προσέλθει μόνο ο ένας εξ΄αυτών.                                                                 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ,2313302148, 2313302157 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ