Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΤο ιστορικό της ανάπλασης της οδού Επτανήσου

Το ιστορικό της ανάπλασης της οδού Επτανήσου

Δημοσιεύουμε ολόκληρο το ιστορικό της ανάπλασης της οδού Επτανήσου ώστε να μπορεί ο κάθε αναγνώστης και προπαντός ο κάτοικος του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου να κρίνει και μόνος του τα όσα γράφτηκαν και λέχθηκαν το τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Στις 19/6/2003 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 517/2003 του δημοτικού συμβουλίου, γίνεται έγκριση της μελέτης ‘‘Ανάπλαση της οδού Επτανήσου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου’’ (αρ. μελ. 84/03). Η 84/2003 μελέτη του Δήμου για την ανάπλαση της οδού Επτανήσου, η οποία υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο ΚΠΣ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε στο ΣΑΕΠ 008/03, όπως και η απόφαση 124/12.1.2004 του Γενικού Γραμματέα Κεντρικής Μακεδονίας για ένταξη της σχετικής πράξης δεν προέβλεπε την κατασκευή κιγκλιδώματος κατά μήκος του άξονα των σιδηροδρομικών γραμμών που είναι και ουσιαστικά άξονας της οδού αυτής. (σελ. 12 της αναίρεσης από Δανόπουλο Δικηγόρο προς Ελεγκτικό Συνέδριο).

Στις 31/7/2003 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 626/2003 του δημοτικού συμβουλίου, γίνεται έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Επτανήσου και παρόδου Επτανήσου.

Στις 25/11/2003 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 895/2003 του δημοτικού συμβουλίου γίνεται έγκριση εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Επτανήσου” με άλλη μελέτη.

Στις 12/1/2004 με την 124/ενδιάμεση απόφαση εγκρίνεται η πράξη όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά όλων των προβλεπομένων εργασιών χωρίς καμία αναφορά για κάγκελα.

Στις 28/5/2004 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 355/2004 του δημοτικού συμβουλίου γίνεται έγκριση πίστωσης του έργου “Ανάπλαση οδού Επτανήσου στον Δήμο Ευόσμου” (αρ. μελ. 84/2003).

Στις 10/8/2004 υπογράφηκε σύμβαση με ΒΟΡΡΑΣ ΑΕ για την κατασκευή του έργου.

Στις 14/10/2004 με την υπ’ αριθμ. 67749 απόφαση του ΟΣΕ εγκρίνεται η μελέτη σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η μορφή των κιγκλιδωμάτων και η μεταξύ τους απόσταση.

Στις 22/11/2004 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 848/2004 του δημοτικού συμβουλίου αποζημιώνεται χρηματικά το ρυμοτομούμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Χόνδρη Γεώργιου.

Στις 12/1/2005 γίνεται σύσκεψη του ΟΣΕ όπου συμμετέχουν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και παράγοντες του ΟΣΕ και στην οποία ο δήμος ενημερώνεται ότι η περίφραξη πρέπει να γίνει κατά τις εργασίες που ήδη βρίσκονταν σε εξέλιξη στην οδό Επτανήσου.

Στις 7/2/2005, λίγες μέρες μετά την ανωτέρω σύσκεψη, ο ΟΣΕ στέλνει σήμα διακοπής εργασιών προς το ΙΣΤ’ ΑΤ.

Στις 22/3/2005 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 252/2005 του δημοτικού συμβουλίου εκδίδεται ψήφισμα για να μην μπεί καγκελάκι.

Στις 20/4/2005 λαμβάνεται απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την τοποθέτηση κιγκλιδώματος εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής στην οδό Επτανήσου. Αριθμός απόφασης 333/2005.

Στις 25/7/2005 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 654/2005 του δημοτικού συμβουλίου εγκρίνεται παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου “Ανάπλαση οδού Επτανήσου στο Δήμο Ευόσμου” (αρ. μελ. 84/2003). Οι εργασίες είχαν διακοπεί στις 07/02/2005 μετά το υπ’ αριθ. πρωτ. 482330/07.02.2005 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. και ξανάρχισαν μετά από αντίστοιχο έγγραφο τους (υπ’ αρίθ. πρωτ. 484813/02.06.2005) στις 07/06/05. Η σύμβαση του έργου λήγει στις 10/08/2005. Ζητείται η παράταση των 4 μηνών λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών με υπαιτιότητα του Δήμου Ευόσμου και του ΟΣΕ.

Στις 25/7/2005 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 659/2005 του δημοτικού συμβουλίου εγκρίνεται το 1ο Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση οδού Επτανήσου στο Δήμο Ευόσμου” (αρ. μελ. 84/2003).

Στις 16/10/2005 γίνεται έλεγχος από τη Διαχειριστική Επιτροπή για το διάστημα από 12-1-2004 έως 15-11-2006.

Στις 15/12/2005 εκδίδεται το υπ’ αριθμ. 487861 πόρισμα της επιτροπής παραλαβής της Σιδηρ. Γραμμής από τον ΟΣΕ σύμφωνα με το οποίο ο ΟΣΕ δεν παραλαμβάνει προς χρήση την γραμμή διότι ο δήμος δεν τοποθέτησε το καγκελάκι και δεν τοποθέτησε πινακίδες που να αναφέρουν “Ιδιοκτησία ΟΣΕ”.

Στις 14/7/2006 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 520/2006 του δημοτικού συμβουλίου γίνεται ένταξη έργων του Δ. Ευόσμου για χρηματοδότηση μέσω του 20% των οριζόντιων δράσεων του πρ/τος ΘΗΣΕΑΣ 4. Χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση – αποπεράτωση του έργου “Ανάπλαση οδού Επτανήσου στο Δ. Ευόσμου»  με ποσό 200.000,00 ευρώ.”  για εργασίες που δεν προεβλέποντο στην αρχική μελέτη.

Στις 14/7/2006 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 524/2006 του δημοτικού συμβουλίου εγκρίνεται μελέτη καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου “Ανάπλαση οδού Επτανήσου στο Δήμο Ευόσμου” (αρ. μελ. 12/06) Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέες εργασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της αρχικής μελέτης 84/2003 του έργου « Ανάπλαση οδού Επτανήσου στο Δήμο Ευόσμου » εκ μέρους του Οργανισμού του ΟΣΕ στο τμήμα εργασιών της σιδηροδρομικής γραμμής. 300.000 ευρώ.

Στις 26/7/2006 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 535/2006 του δημοτικού συμβουλίου γίνεται αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο “Ανάπλαση οδού Επτανήσου στο Δήμο Ευόσμου” (αρ. μελ. 12/2006) – αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης.

Στις 16/2/2007 πόρισμα της Διαχειριστικής για τις ελλείψεις.

Στις 14/4/2007 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 244/2007 του δημοτικού συμβουλίου γίνεται κατ’ αρχήν ανταλλαγή ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας και επικείμενου κτίσματος της Μπόμπου Ελευθερίας με ιδιοκτησίες του Δήμου επείγεται να αποζημιώσει στο σύνολο της την ιδιοκτησία βάσει συμβολαίου για 75,00m2 διότι είναι άμεσης προτεραιότητας να εφαρμοσθεί η ρυμοτομία και να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου πρασίνου και γενικότερα της περιοχής ενόψει του έργου ανάπλασης της οδού Επτανήσου.

Στις 23/4/2007 εγκρίνεται η πράξη της ενδιάμεσης από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας.

Στις 27/5/2007 εκφράζονται οι αντιρρήσεις του δήμου για την πράξη του Γ.Γ.

Στις 18/7/2007 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 497/2007 εγκρίνεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδού Επτανήσου στο δήμο Ευόσμου» (αρ. μελ. 84/03).

Στις 21/8/2007 ο Γ.Γ. της Περιφέρειας απορρίπτει τις αντιρρήσεις του δήμου.

Στις 27/12/2007 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 937/2007 του δήμου εγκρίνεται πρωτοκόλλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους» (αρ. μελ. 18/05).

Στις 15/1/2008 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 13/2008 του δημοτικού συμβουλίου εγκρίνεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδού Επτανήσου στο Δήμο Ευόσμου» (αρ. μελ. 84/03).

Στις 23/4/2008 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 214/2008 του δημοτικού συμβουλίου γίνεται κατ΄ αρχήν ανταλλαγή της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας και επικείμενου κτίσματος της Μπόμπου Ελευθερίας με ιδιοκτησίες του Δήμου.

Στις 1/7/2008 με την απόφαση υπ’ αριθμ. 404/2008 του δημοτικού συμβουλίου εγκρίνεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδού Επτανήσου στο Δήμο Ευόσμου (β΄ φάση) ( αρ.μελ. 12/06).

Στις 27/1/2014 η Τεχνική Υπηρεσία βεβαιώνει ότι το πλάτος της οδού Επτανήσου αποκαταστάθηκε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ