Τελευταία

    Ο κ. Μαγόπουλος ζητάει από τον κ. Αποστόλου να αποσύρει την καταγγελία

    16-11-2015

    Δημοτικό Συμβούλιο 30 Οκτώβρη 2015

    Ο κ. Μαγόπουλος παρακάλεσε αρκετές φορές στην τοποθέτησή του τον κ. Αποστόλου να αποσύρει την καταγγελία που έκανε με την δέσμευση ότι το δημοτικό συμβούλιο θα προχωρήσει στον ορισμό νέας επιτροπής για να ελέγξει την νομιμότητα της προηγούμενης διαδικασίας!

    You must be logged in to post a comment Login