Τελευταία

    Τοποθέτηση του κ. Βασιλειάδη για το ΚΠΕ

    09-11-2015

    Ο κ. Βασιλειάδης ζητάει να παραμείνει το «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» στο κτίριο που στεγάζεται και να διεκδικηθούν πόροι για τη σωστή λειτουργία του.

    You must be logged in to post a comment Login