Τελευταία

    Τοποθέτηση του κ. Θεοφάνη Παπαδόπουλου για το «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

    08-11-2015

    Δημοτικό Συμβούλιο 30 Οκτώβρη 2015

    Ο κ. Παπαδόπουλος θεωρεί ότι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της Βορείου Ελλάδος πρέπει να απαιτήσει και να χρηματοδοτηθεί όχι μόνο για τη λειτουργία του «Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», αλλά και για άλλες δράσεις. Ο κ. Παπαδόπουλος ζητάει αφενός να μην μετεγκατασταθεί το «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και αφετέρου να μην μένουν ανεκμετάλλευτοι οι χώροι του κτιρίου που στεγάζεται, ενώ καταλήγοντας προτείνει χαρακτηριστικά «συνεκμετάλλευση» του χώρου.

    You must be logged in to post a comment Login