Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝΕΑΈρευνα του ΕΒΕΘ για τις επιπτώσεις των capital controls στις επιχειρήσεις της...

Έρευνα του ΕΒΕΘ για τις επιπτώσεις των capital controls στις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης

thessalonikh-emporiko-biomhxaniko-epimelhthrio

Έρευνα πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την PalmosAnalysis για τις επιπτώσεις των capitalcontrols στις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης η οποία διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα από 29 Ιουλίου μέχρι 4 Αυγούστου 2015, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στη διαδικτυακή πλατφόρμαPrimoQ.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα στην οποία συμμετείχαν 127 επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΘ  και τα οποία είναι τα παρακάτω:

  1. Μόνο 1 στις 25 επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΘ που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι δεν επηρεάστηκε από τους περιορισμούς στα ημερήσια όρια αναλήψεων που επιβλήθηκαν το πλαίσιο των κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες. Στον αντίποδα, το 83% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν «Πολύ» (56%) ή «Αρκετά» (27%), ιδιαίτερα δε στους κλάδους της βιομηχανίας – μεταποίησης (89%) και του εμπορίου (86%), ενώ ελαφρά καλύτερη είναι η εικόνα στις υπηρεσίες (66%).

  2. Σημαντικότατες επιπτώσεις καταγράφονται στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων – μελών του ΕΒΕΘ που συμμετείχαν στην έρευνα: Το 57% των επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση μεγαλύτερη του 50% λόγω της επιβολής των capitalcontrolsκαι μόνο το 10% δηλώνουν ότι δεν είχαν κάποια επίπτωση στο τζίρο τους (9%) ή κατέγραψαν αύξηση (1%). Το μέσο ποσοστό μεταβολής του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα υπολογίζεται σε -52%! Το ποσοστό μείωσης είναι ακόμη υψηλότερο σε επιχειρήσεις με εξαγωγική/εισαγωγική δραστηριότητα (-54%) και ελαφρά χαμηλότερο σε όσες δεν έχουν εξαγωγική ή εισαγωγική δραστηριότητα (-47%). Παράλληλα, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου (-54%) και ακολουθεί η βιομηχανία – μεταποίηση (-52%) και οι υπηρεσίες (-44%).

  3. Περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα (78%), δηλώνουν ότι η λειτουργία τους έχει επηρεαστεί «Πολύ» (64%) ή «Αρκετά» (14%) από τους περιορισμούς στις διεθνείς πληρωμές και μόνο το 17% δηλώνουν ότι η λειτουργία τους επηρεάστηκε «Λίγο» (12%) ή «Καθόλου» (5%).

Όπως είναι αναμενόμενο, οι περιορισμοί στις διεθνείς πληρωμές έχουν επηρεάσει κυρίως τις εισαγωγικές επιχειρήσεις (93% «Πολύ» και «Αρκετά» επηρεασμένες) και αισθητά λιγότερο τις επιχειρήσεις χωρίς εισαγωγική ή/και εξαγωγική δραστηριότητα (49% «Πολύ» και «Αρκετά» επηρεασμένες).

  1. Η επιβολή των capital controls επέφερε μια σειρά από πολυάριθμες και, ταυτόχρονα, πολυεπίπεδες επιπτώσεις/ δυσκολίες στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την έρευνα, τρεις στις 4 επιχειρήσεις (73%) που συμμετείχαν στην έρευνα αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή/και αδυναμία στην προμήθεια Α’ Υλών/ Εμπορευμάτων/ Προϊόντων, καθώς οι προμηθευτές απαιτούν πλέον πληρωμές «τοις μετρητοίς», ενώ 7 στις 10 (69%) καταγράφουν καθυστερήσεις στην είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες. Επίσης, περίπου οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος αναφέρουν προβλήματα στην εξόφληση εισαγωγών λόγω καθυστερήσεων στις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Επιτροπές και δυσμενέστερους όρους συναλλαγών με προμηθευτές του εξωτερικού, ενώ τα ποσοστά όσων δηλώνουν τα συγκεκριμένα προβλήματα μεταξύ των εισαγωγικών/εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι σημαντικά αυξημένα (στο επίπεδο του 70-75%).

Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στην απασχόληση, καθώς το 35% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνουν ότι έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού ή/και αναθεώρηση ωραρίου/αδειών του υφιστάμενου προσωπικού και το 34% αναφέρουν προβλήματα στην καταβολή μισθών.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, το 18% των επιχειρήσεων του δείγματος αναφέρει καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση πελατών του εξωτερικού με δυσμενείς συνέπειες. Συγκεκριμένα, τρεις στις 4 επιχειρήσεις (76%) αναφέρουν δυσμενείς συνέπειες τις ακυρώσεις παραγγελιών, ενώ πολύ μικρότερο ποσοστό αναφέρει την επιβολή ποινικής ρήτρας.

  1. Πωλήσεις μόνο έναντι μετρητών (57%) και μείωση/ διακοπή παραγωγής/ παραγγελιών (39%) αποτελούν τα πιο διαδεδομένα μέτρα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις του δείγματος για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα capitalcontrols. Ωστόσο, τα μέτρα δεν περιορίζονται στα παραπάνω και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μείωση μη μισθολογικού κόστους όπως ενέργειες μάρκετινγκ και προώθησης (31%), άνοιγμα/κίνηση λογαριασμών στο εξωτερικό για εισπράξεις και πληρωμές (29%), πάγωμα/καθυστέρηση πληρωμής προμηθευτών αλλά και άμεση πληρωμή προμηθευτών (28%), μεταφορά έδρας στο εξωτερικό (23%), απολύσεις (24%), καθυστερήσεις μισθοδοσίας (24%) και μείωση μισθών (18%).

  2. Περίπου μία στις 4 επιχειρήσεις (23%) που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι οι ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες είτε δεν τηρούνται σε μεγάλο βαθμό στην πράξη (19%), είτε δεν τηρούνται καθόλου (4%) και μόνο το 20% δηλώνουν ότι οι τράπεζες τηρούν απόλυτα (31% δηλώνουν ότι τηρούν σε μεγάλο βαθμό) τις διατάξεις και οδηγίες που ισχύουν σχετικά με τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια των capital controls.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ