Τελευταία

    Σύμφωνος ο κ. Λαφαζανίδης με την πρόταση για διάθεση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων έναντι αμοιβής (video)

    04-06-2015

    Ο κ. Λαφαζανίδης συμφωνεί με την πρόταση της διοίκησης για μίσθωση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από τους αθλητικούς συλλόγους. Εκφράζει μάλιστα κι αυτός το παράπονο ότι όταν η δική του διοίκηση προσπάθησε να ψηφίσει την ίδια ακριβώς πρόταση, βρήκε απέναντί της μέτωπο συμφερόντων! Ο κ. Λαφαζανίδης και η παράταξή του θεωρούν πολύ φυσιολογικό να πληρώνουν οι αθλητικοί σύλλογοι στο δήμο, εφόσον τα Διοικητικά τους Συμβούλια εισπράττουν χρήματα από τους αθλουμένους, αλλά σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

    You must be logged in to post a comment Login