Τελευταία

    Εισήγηση της δημοτικής αρχής για τη διάθεση χώρων άθλησης (video)

    03-06-2015

    Η δημοτική αρχή εισηγείται τιμοκατάλογο για τη χρήση από τους συλλόγους των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου.

    You must be logged in to post a comment Login