Τελευταία

    Ο κ. Φουρκιώτης περί της ηθικότητος των εμπλεκομένων στο πρόβλημα της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής (video)

    02-06-2015

    Ο κ. Φουρκιώτης, τοποθετούμενος για την οικονομική κατάσταση της Α΄βάθμιας Σχολικής επιτροπής, επικαλείται την δυνατότητα να ψυχολογεί τους ανθρώπους, δυνατότητα με την οποία η φύση όπως λέει τον προίκισε και όχι μόνο διαβεβαιώνει ότι η κ. Αϊβάζογλου είναι αθώα (πράγμα που επισήμαναν και όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι, οι μη έχοντες δυνατότητες ενόρασης), αλλά διαβεβαιώνει και ότι ο προηγούμενος λογιστής της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι ένα πρόβατο! Ο κ. Φουρκιώτης μάλιστα ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο ότι ο προηγούμενος λογιστής του ορκίστηκε στη μάνα του ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα οικονομικά της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής!

    You must be logged in to post a comment Login