Τελευταία

    Ο κ. Βασιλειάδης τοποθετείται για την Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή (video)

    02-06-2015

    Ο κ. Βασιλειάδης Ανέστης τονίζει στην τοποθέτησή του ότι για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή, ευθύνεται κατά τον μεγαλύτερο βαθμό η υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και της οικονομικής υπηρεσίας. Γιατί όπως λέει ο κ. Βασιλειάδης, το αν θα λειτουργήσει σωστά μια επιτροπή δεν μπορεί να επαφίεται στην επάρκεια του προέδρου. Ο κ. Βασιλειάδης ζητάει επίσης να μην ψηφιστεί ο απολογισμός, διότι ούτε η διοίκηση δεν γνωρίζει εάν τα κονδύλια που δίνονται στην Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή είναι επαρκή.

    You must be logged in to post a comment Login