Τελευταία

  Με σοβαρά προβλήματα η λειτουργία του Παπαγεωργίου

  13-03-2015

  ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÓÇ.

  Με σοβαρά προβλήματα λειτουργεί το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», εξαιτίας της υποχρηματοδότησης αλλά και της πολιτικής εμπορευματοποίησης της Υγείας που προωθείται ταχύτατα από τις ελληνικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΕ και χτυπούν το δικαίωμα του λαού για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία.

  Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί από το 1999 με κλινικές ιδιωτικού δικαίου και ΕΣΥ. Είναι πλήρως ενταγμένο στο ΕΣΥ και εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας.

  Είναι ένα από τα πρώτα παραδείγματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της Υγείας, αφού ενώ είναι ΝΠΙΔ επιδοτείται από το κράτος και αποτελεί πρότυπο για το τι πρόκειται να εξελιχθεί στον τομέα της Υγείας ως πρώτο βήμα εγκατάστασης ιδιωτικών συμφερόντων μέσα στα δημόσια νοσοκομεία ως πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση της Υγείας όπως είναι και η γενική στρατηγική της ΕΕ.

  Ο ετήσιος προϋπολογισμός του σήμερα είναι στα 126 εκ. ευρώ. Από αυτά το κράτος πρέπει να καταβάλλει 39 εκ. ευρώ για τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Όμως καταβάλλει μόλις 35 εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές.

  Το νοσοκομείο σήμερα έχει ανεπτυγμένες 800 κλίνες, ενώ από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας προβλέπονται 625 κλίνες και απασχολεί 1.535 άτομα προσωπικό.

  Η διοίκηση του νοσοκομείου, με έγγραφό της προς το διοικητή της 3ης ΥΠΕ, ζήτησε την άμεση πρόσληψη 280 εργαζομένων που θεωρούνται απαραίτητοι για να καλυφθούν άμεσες και επείγουσες ανάγκες του νοσοκομείου.

  Από τις 245 οργανικές θέσεις ιατρικού προσωπικού, καλύπτονται μόνο οι 130 και οι 115 είναι κενές. Ελάχιστες είναι και οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών, καθώς μεγάλος αριθμός παίρνει το δρόμο της μετανάστευσης λόγω των συνολικότερων περικοπών στη μισθοδοσία αλλά και τις συνθήκες εργασίας που έχουν διαμορφωθεί στα νοσοκομεία. Απαιτείται επειγόντως η πρόσληψη 35 γιατρών.

  Λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων (ζητείται η άμεση πρόσληψη 8) δεν λειτουργούν 4 αίθουσες χειρουργείων και δύο υπολειτουργούν.

  Τα τελευταία χρόνια, το Αιματολογικό τμήμα έχασε πάνω από το 50% του δυναμικού του σε ιατρικό προσωπικό, το οποίο δεν αντικαταστάθηκε. Το Αιματολογικό με όλα τα τμήματά του λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο. Καλείται να επιτελέσει το έργο του μόνον με πέντε ειδικούς αιματολόγους, με αποτέλεσμα να είναι ένας γιατρός σε κάθε εφημερία και να κάνει 8 εφημερίες το μήνα. Μεγάλες είναι οι ελλείψεις και σε τεχνολόγους και ειδικευόμενους Βιοπαθολογίας.

  Το Αιματολογικό τμήμα από το τέλος του 2014 δεν είναι σε θέση πια να δεχτεί και να περιθάλψει νέους αιματολογικούς ασθενείς και τους παραπέμπει σε άλλα νοσοκομεία, ενώ ακόμη και οι περίπου 800 παλιοί χρόνιοι ασθενείς συχνά παραπέμπονται στα αντίστοιχα τμήματα άλλων νοσοκομείων της πόλης, όπου όμως και εκεί με δυσκολία εξυπηρετούνται.

  Μεγάλες είναι οι ανάγκες και σε νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς τα τελευταία χρόνια έφυγαν 141 εργαζόμενοι (με συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις και μετανάστευση) και δεν αντικαταστάθηκαν. Έτσι, ενώ διέθετε 790 εργαζόμενους απέμειναν 649. Για τις επείγουσες ανάγκες απαιτούνται τουλάχιστον 100 νοσηλευτές, ενώ για την κάλυψη των ήδη ανεπτυγμένων κλινών αυτός ο αριθμός αυξάνεται τουλάχιστον στους 245.

  Αντίστοιχα μεγάλες είναι οι ελλείψεις και σε εργαστηριακό προσωπικό (τεχνολόγοι, κ.ά.) διοικητικό προσωπικό κ.λπ.

  Την ίδια ώρα αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών που δέχεται. Μέσα στην τριετία 2012 – 2014, αυξήθηκε ο αριθμός των εξετασθέντων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στα Επείγοντα (ΤΕΠ) από 295.149 σε 331.018.

  Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, η εντατικοποίηση της εργασίας σπάει κάθε ρεκόρ και την ίδια ώρα, εμφανίζεται η εικόνα, στις εφημερίες, ο χρόνος αναμονής των ασθενών να φτάνει και σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά τις 12 ώρες.

  Την ίδια ώρα, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των απογευματινών ιατρείων. Ενδεικτικά την προηγούμενη Δευτέρα εξυπηρετήθηκαν 330 άτομα.

  Με πρόσχημα την κάλυψη των αναγκών, το νοσοκομείο άρχισε να απασχολεί εργαζόμενους με επιδοτούμενες ευέλικτες θέσεις εργασίας.

  Στο μεταξύ, εξ αρχής, το νοσοκομείο είχε δώσει σε ιδιώτες εργολάβους τη λειτουργία της φύλαξης και της σίτισης, και μόλις πριν από λίγα χρόνια έδωσε σε ιδιωτική εταιρεία και τα τηλεφωνικά ραντεβού.

  You must be logged in to post a comment Login