Τελευταία

  Τα μέλη της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κορδελιού Ευόσµου»

  13-11-2014

  evosmos-2o-lykeio

  Στη συνεδρίαση της 15ης Σεπτέμβρη του 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κορδελιού Ευόσµου».

  Η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κορδελιού Ευόσµου», με βάση το νόμο, διοικείται από δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους και αποτελούμενο από:

  – Τέσσερις δημοτικούς συμβούλους που ορίζονται από την πλειοψηφία του ∆ημοτικού Συμβουλίου.

  – Δύο δημοτικούς συμβούλους που ορίζονται από τη μειοψηφία του ∆ημοτικού Συμβουλίου.

  – ∆ύο ∆ιευθυντές σχολείων εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

  – Έναν εκπρόσωπο µαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας , από το 3ο Γενικό Λύκειο Ευόσµου.

  – Έναν εκπρόσωπο µαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας , από το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσµου.

  – Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων και κηδεµόνων Ευόσµου.

  – Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων και κηδεµόνων Κορδελιού.

  – Τρεις κατοίκους ή δηµότες µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

  Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ενώ η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται εκ του νόμου στο μισό της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Κατά την διαδικασία ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπαλτάς πρότεινε τον κ. Γιασανακόπουλο ∆ηµήτριο ως µέλος των κατοίκων µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης . Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καµαρινός πρότεινε τους κ.κ. ∆ιονυσίου Νικόλαο , Σιδηρόπουλο Χρήστο και Φαρµάκη Ευαγγελία ως µέλη των κατοίκων µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης . Ακολούθησε ψηφοφορία και έλαβαν: Γιασανακόπουλος ∆ηµήτριος (2 ψήφοι ) ∆ιονυσίου Νικόλαος (34 ψήφοι ) Σιδηρόπουλος Χρήστος (32 ψήφοι ) Φαρµάκη Ευαγγελία (28 ψήφοι )

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, με 43 ψήφους υπέρ και μία κατά, αποφάσισε και όρισε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του  ∆ήµου Κορδελιού – Ευόσµου » ως εξής :

  Από την πλειοψηφία: Γαρούφας Αθανάσιος , Καραπουλουτίδου Αντωνία , Σιταρίδης Παύλος , Καµαρινός Ιωάννης.

  Από την μειοψηφία: Σαββίδου Αβρόρα , Αποστόλου ∆ηµήτριος.

  ∆ύο ∆ιευθυντές , εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης : Κλαπανάρης Γιώργος (3 ο Λύκειο Ευόσµου ) και Χριστακάκης Γιώργος (1 ο ΕΚ Ευόσµου ).

  Εκπρόσωπος της ένωσης γονέων και κηδεµόνων Ευόσµου: Ρετζέπης Γιάννης.

  Εκπρόσωπος της ένωσης γονέων και κηδεµόνων Ελευθερίου – Κορδελιού : Σκρίνος Γιώργος.

  Εκπρόσωπος µαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας , από το 3 ο Γενικό Λύκειο Ευόσµου: Ακριτίδου Χρυσούλα.

  Εκπρόσωπος µαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας , από το 1 ο ΕΠΑΛ Ευόσµου: Συµελετίδου Αγγελική.

  Τρεις κάτοικοι ή δηµότες µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης : ∆ιονυσίου Νικόλαος , Σιδηρόπουλος Χρήστος , Φαρµάκη Ευαγγελία.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ τον κ. Γαρούφα Αθανάσιο, και αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ την κ. Καραπουλουτίδου Αντωνία.

  Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος δήλωσε παρών .

  You must be logged in to post a comment Login