Socialize

Socialize

Socials

Reunion 165x265

«Κόκκινα δάνεια»: Ρύθμιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των τραπεζών

05-11-2014

Κατατέθηκε, τη Δευτέρα 3 Νοέμβρη, στη Βουλή, η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διαχείριση και το «κούρεμα» των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων προς τις τράπεζες, ενώ σε επόμενη φάση θα προωθηθεί και η «λύση» για τα στεγαστικά δάνεια. Το συνολικό κυβερνητικό σχέδιο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες των τραπεζών, ενώ παράλληλα είναι ενταγμένο στην εξυπηρέτηση του γενικότερου πλαισίου των αναδιαρθρώσεων στην οικονομία.

Ο απερχόμενος υπουργός Ανάπτυξης Ν. Δένδιας παρουσίασε τη Δευτέρα και το υπό διαμόρφωση κυβερνητικό σχέδιο, για τη ρύθμιση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, που θα κατατεθεί στη Βουλή σε επόμενη φάση. Κομβικό κριτήριο αποτελεί η τρέχουσα εμπορική αξία του υποθηκευμένου στις τράπεζες ακινήτου. Σύμφωνα με τον Ν. Δένδια, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει το σπάσιμο του στεγαστικού δανείου σε δυο τμήματα, συγκεκριμένα «σ’ ένα τμήμα το οποίο θα συνεχίσει να εξυπηρετείται κατά το 70% με το τρέχον επιτόκιο και σ’ ένα άλλο τμήμα (30%), το οποίο θα μετακινηθεί στο μέλλον και θα εκπληρωθεί, υπό την προϋπόθεση της οικονομικής ανάκαμψης, καθώς και η αξία του ακινήτου φτάσει στα προηγούμενα επίπεδα, μετά από μια πάροδο καθ’ υπολογισμό του μοντέλου που εξετάσαμε 15 ετών».

Να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας, οι εμπορικές τιμές, στα τελευταία χρόνια, έχουν μειωθεί σε επίπεδα της τάξης του 35% και διαμορφώνονται πολύ χαμηλότερα από την αξία της υποθήκης που έχουν εγγράψει οι τραπεζίτες. Είναι δηλαδή ολοφάνερο ότι σε ενδεχόμενο πλειστηριασμών, οι τράπεζες δε θα μπορούσαν να βρουν αγοραστές, οι οποίοι θα κατέβαλαν το ύψος της αρχικής υποθήκης και του δανείου. Πρόκειται για μια ακόμη ρύθμιση, απόλυτα εναρμονισμένη στα μέτρα των τραπεζών. Από τη μια πλευρά, τα καταχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά θα βρεθούν αντιμέτωπα με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Από την άλλη μεριά, οι τράπεζες, χωρίς να αναγράψουν, νέες επισφάλειες στους ισολογισμούς τους, αφήνουν παρακαταθήκη για το μέλλον, το μέρος του δανείου, το οποίο έτσι και αλλιώς, σε αυτή τη φάση, δε θα μπορούσαν να εισπράξουν (είτε μέσω ρυθμίσεων είτε με τη διενέργεια πλειστηριασμών)…

Οι βασικοί άξονες της ρύθμισης, που κατατέθηκε στη Βουλή, για τα επιχειρηματικά δάνεια, είναι οι παρακάτω:

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου εμπίπτουν επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο (για τη χρήση του 2013) μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ και με ύψος οφειλής προς τις τράπεζες μέχρι 500.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, προβλέπεται σωρεία προϋποθέσεων, όπως να να μην έχουν υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή τους στην πτωχευτική διαδικασία (ή να έχουν παραιτηθεί από αυτή) και επίσης να συνεχίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους κ.ά.

Σε διαδικασία ρύθμισης υπάγονται αποκλειστικά και μόνο οι «βιώσιμες» επιχειρήσεις. Τον καθοριστικό λόγο θα έχουν οι τράπεζες, με «κριτήρια τα οποία επιλέγουν για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτουμένου να αντεπεξέλθει στις ρυθμίσεις υποχρεώσεις». Είναι απόλυτα φανερό το γεγονός ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση αφορά αποκλειστικά και μόνο σε δάνεια που θεωρούνται εξυπηρετήσιμα. Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν το ελεύθερο να προχωρούν σε «ρύθμιση ή και διαγραφή υπό διαφορετικούς όρους» ή ακόμη και να αρνηθούν το αίτημα του οφειλέτη.

Σε περίπτωση νέων καθυστερήσεων πάνω από 3 μήνες, προκαλείται απώλεια των… ευεργετημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το σύνολο των οφειλών γίνεται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, σε μια εξέλιξη που επιταχύνει τα λουκέτα και την οριστική πτώχευση των πλέον αδύναμων κρίκων, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις.

Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, θα σχηματίζουν ειδικές πρόσθετες προβλέψεις στους ισολογισμούς τους, στη βάση των οποίων θα έχουν πρόσθετα φορολογικά μπόνους και εκπτώσεις, με την αφαίρεση της «χασούρας» (για τόκους και κεφάλαιο) από τα καθαρά έσοδα σε 15 ετήσιες δόσεις.

Ακόμη, με βάση και τον «Κώδικα Δεοντολογίας» της Τράπεζας της Ελλάδας, οι τράπεζες μπορούν να συμμετάσχουν ως συνεταίροι των επιχειρήσεων, που μπαίνουν σε διαδικασία ρύθμισης. Κατά τα λοιπά, η διαγραφή χρέους διαμορφώνεται ανάλογα με την «καθαρή περιουσιακή θέση» της εταιρείας, ενώ με βάση το προηγούμενο, λόγος γίνεται για διαγραφή οφειλών στο 50% των συνολικών απαιτήσεων που έχουν οι τράπεζες. Οι υπαγόμενες επιχειρήσεις μπορούν στη συνέχεια να ενταχθούν και σε ρύθμιση τμηματικής διευκόλυνσης και πρόσθετων εκπτώσεων (40%) για οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ειδική «έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων» προβλέπεται για εμπόρους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προβλέπεται η συναίνεση τουλάχιστον του 50,1% των πιστωτών (τραπεζών και άλλων επιχειρηματιών), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν στα δικαστήρια αίτηση πτώχευσης σε βάρος του οφειλέτη τους. Σε αυτή την περίπτωση, αναστέλλονται οι τυχόν εκκρεμούσες αιτήσεις υπαγωγής σε «καθεστώς εξυγίανσης» ή κήρυξης πτώχευσης (άρθρα 99 και 100 του Πτωχευτικού Κώδικα). Με τη σύντμηση και των δικαστικών δικαστικών, προβλέπεται ο ορισμός «ειδικού διαχειριστή», ο οποίος το «συντομότερο δυνατόν» διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της «υπό ειδική διαχείριση» επιχείρησης.

You must be logged in to post a comment Login