Socialize

Socialize

Socials

Reunion 165x265

Οι τελικές ρυθμίσεις του ΕΝΦΙΑ μέχρι την Παρασκευή στη Βουλή

04-09-2014

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή οι τελικές ρυθμίσεις για τον υπολογισμό του «Ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων» (ΕΝΦΙΑ). Ταυτόχρονα, μέχρι και την τελευταία στιγμή, η συγκυβέρνηση συνεχίζει τους ελιγμούς σε ό,τι αφορά ορισμένες από τις παραμέτρους για τον υπολογισμό του αντιλαϊκού χαρατσιού, κατά τρόπον που να υπηρετείται ο συνολικός εισπρακτικός στόχος.

Σύμφωνα με ορισμένα σενάρια που διαρρέουν, εξετάζεται να δοθεί, υπό προϋποθέσεις, περιορισμένη «έκπτωση» σε μη ηλεκτροδοτούμενα και ξενοίκιαστα διαμερίσματα.

Την ίδια ώρα, βέβαια, σύμφωνα με τα ίδια σενάρια εξετάζονται… ισοδύναμα μέτρα, προκειμένου να αναπληρωθεί η «απώλεια».

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τα ίδια σενάρια, η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή επιπλέον περιουσιακών κριτηρίων, πέρα από τα ήδη ισχύοντα εισοδηματικά, για την παροχή των προβλεπόμενων από το νόμο του ΕΝΦΙΑ «εκπτώσεων» σε κατηγορίες του πληθυσμού που κινούνται στα όρια της φτώχειας.

Με βάση αυτά τα σενάρια, ακόμα περισσότεροι θα είναι αυτοί που θα «κοπούν» από τις προβλεπόμενες «εκπτώσεις», καθώς στα κριτήρια που πρέπει να πληροί κανείς σωρευτικά για να ενταχθεί στη σχετική ρύθμιση (το συνολικό οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 9.000 ευρώ το χρόνο, με «προσαύξηση» 1.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε προστατευόμενο παιδί, η επιφάνεια των κτισμάτων που ανήκουν στο νοικοκυριό να είναι μικρότερη από 150 τ.μ., κάτω από 500 τ.μ. για οικόπεδα, οι επαγγελματίες να έχουν μειωμένο τζίρο πάνω από 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά), φέρεται να εξετάζεται και η προσθήκη του κριτηρίου της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου, η οποία, με βάση τις αντικειμενικές τιμές, θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 120.000 ευρώ…

Σε κάθε περίπτωση, η ουσία βρίσκεται στο γεγονός ότι από φέτος αφενός μονιμοποιούνται τα χαράτσια πάνω στη λαϊκή στέγη κι αφετέρου τα χαράτσια επεκτείνονται και στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, καθώς και σε κάθε σπιθαμή γης.

Αυτήν ακριβώς την αντιλαϊκή ουσία δεν «αγγίζουν» οι αλλαγές που προωθούνται στον αρχικό νόμο, οι βασικότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

— Δυνατότητα καταβολής σε 6 μηνιαίες δόσεις, με την προθεσμία της πρώτης να λήγει στις 30 Σεπτέμβρη και την τελευταία στο τέλος Φλεβάρη 2015.

— Διορθώνονται τα υπολογιστικά λάθη σε ακίνητα εντός οικισμών, αλλά εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού.

— Για τις παρεχόμενες «εκπτώσεις και απαλλαγές» καταργείται η προϋπόθεση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πάντως, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε αντισυνταγματική τη  διάταξη του Ν. 4174/2013 για τις φορολογικές διαδικασίες που ορίζει ως απαράδεκτη τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων το πιστοποιητικό απαλλαγής, πληρωμής ή ρύθμιση του φόρου για τα προηγούμενα 5 έτη.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου η εν λόγω διάταξη που είναι προφανές ότι είναι φορολογικής φύσης, θίγει, παραβιάζει και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.) και τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 25 του Συντάγματος (δικαίωμα της ιδιοκτησίας, δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας και αρχή της αναλογικότητας).

Επιπλέον, έκρινε ότι η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας, παράλληλα προς υφιστάμενους άλλους φόρους, δεν πρέπει να θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και δεν πρέπει να εξαρτά το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του Πολίτη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη από τις συγκεκριμένες φορολογικές του υποχρεώσεις.

You must be logged in to post a comment Login