Τελευταία

    Μηχανικοί

    Μαντζανίδης Παναγιώτης – Τοπογράφος Μηχανικός – Αγ. Αθανασίου 37 – Εύοσμος – 2310 705273

    Παπανικολάου Νικόλαος – Μηχ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης – Αγ. Αθανασίου 37 – Εύοσμος – 2313 058911