Οι Έλληνες έγιναν μαλθακοί και πεθαίνουν από το κρύο…

Οι Έλληνες έγιναν μαλθακοί και δεν αντέχουν στο κρύο. Έτσι είτε πεθαίνουν από το κρύο μέσα στα σπίτια τους, είτε πεθαίνουν από τις αναθυμιάσεις ή τις αναφλέξεις φθηνιάρικων μέσων θέρμανσης που χρησιμοποιούν, όπως μαγκάλια, σόμπες και άλλα παρόμοια. Οι Έλληνες δηλαδή κατάντησαν αηδία, γιατί εκτός από πολύ μαλθακοί έγιναν και πολύ φθηνιάρηδες. Μόνο τις τελευταίες … Continue reading Οι Έλληνες έγιναν μαλθακοί και πεθαίνουν από το κρύο…