Οι αργόμισθοι της οικογένειας Λαφαζανίδη…

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ακούσαμε και μέσα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου όσα ακούγαμε εκτός αυτής περί αργομισθίας μελών της οικογένειας Λαφαζανίδη. Αυτήν την μομφή απηύθηνε ο Γιάννης Καμαρινός στο Νέστορα Λαφαζανίδη, γιο του πρώην δημάρχου Στάθη Λαφαζανίδη. Ο κύριος Καμαρινός αρνήθηκε να ανακαλέσει τη μομφή που απηύθηνε στην οικογένεια … Continue reading Οι αργόμισθοι της οικογένειας Λαφαζανίδη…