Σοβαρή αιχμή του Αλέξανδρου Μανδαλιανού για τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου

Ο Αλέξανδρος Μανδαλιανός στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Αγκίδα» είπε μεταξύ άλλων ότι είναι πληγή για το δήμο το γεγονός ότι δεν παρακολουθούν το δημοτικό συμβούλιο οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν εκλέγονται ή δεν επανεκλέγονται, όπως επίσης είναι πληγή το γεγονός ότι οι πολίτες του δήμου δεν παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Ο κύριος … Continue reading Σοβαρή αιχμή του Αλέξανδρου Μανδαλιανού για τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου