Απόλυτη πλειοψηφία της παράταξης Μανδαλιανού στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η παράταξη Μανδαλιανού, με βάση τις τροποποιήσεις στο νόμο για τη διοίκηση των δήμων και των περιφερειών ο οποίος εισήχθη στη Βουλή από την κυβέρνηση και θα ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα, θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Οι δύο αυτές επιτροπές είναι πολύ σημαντικές αφού αυτές μπορούν να … Continue reading Απόλυτη πλειοψηφία της παράταξης Μανδαλιανού στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής