Τελικά ο πατέρας του Τσίπρα ήταν χουντικός…

Τελικά ο πατέρας του Τσίπρα ήταν χουντικός, αφού το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Είναι αλήθεια βέβαια ότι δεν μπορεί να ταυτίζεται ο γονέας με τις επιλογές του παιδιού, ούτε το παιδί με τις επιλογές του γονέα. Ας μη λασπώσουμε λοιπόν τον πατέρα του Τσίπρα χωρίς αποδείξεις. Ας μην πούμε τον πατέρα του … Continue reading Τελικά ο πατέρας του Τσίπρα ήταν χουντικός…