Ο Φαήλος βυθίζει την Αλβανία…

Ο Φαήλος ένα πρωί σε C-130 θα επιβιβαστεί κι όταν πάνω από την Αλβανία αυτό βρεθεί θ’ ανοίξει την καταπακτή κι ο Φαήλος θα κατεβάσει το βρακί! Ο Φαήλος θ’ αρχίσει να τα κάνει από ψηλά αδειάζοντας την τεράστια του κοιλιά κι όλη την Αλβανία θα βυθίσει στην κοπριά! Ωιμέ καημένοι Αλβανοί κανείς σας ζωντανός … Continue reading Ο Φαήλος βυθίζει την Αλβανία…